020 - 770 64 50 info@alteregobewind.nl

Tarieven

Een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor heeft recht op een financiële vergoeding. De bedragen hiervoor zijn wettelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Betrokkene betaalt vergoeding

De vergoeding komt voor rekening van de betrokkene. Kan de betrokkene deze kosten zelf niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand.

 

Hoogte vergoeding 2018

De jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding is in 2018

Wordt een persoon zowel tot bewindvoerder als tot mentor van een persoon benoemd? Dan stelt de kantonrechter zijn beloning vast volgens de beloning van een curator. Zijn er problematische schulden dan gelden hogere tarieven

De kantonrechter kan door uitzonderlijke omstandigheden de beloning ook op andere manier vaststellen.